• PRODUCENT REGRANULATÓW LDPE i PP

    ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE MIELENIA PRANIA I GRANULACJI ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

  • PRODUCENT REGRANULATÓW LDPE i PP

    ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE MIELENIA PRANIA I GRANULACJI ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

  • PRODUCENT REGRANULATÓW LDPE i PP

    ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE MIELENIA PRANIA I GRANULACJI ODPADÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

O FIRMIE

27.07.2015r.

  -  

Założenie działalności MAL-PLAST Konrad Rymarczyk która początkowo zajmowała się handlem surowcami w różnych branżach (nie tylko tworzyw sztucznych) po to by w przyszłości zacząć produkcję regranulatów.

29.08.2016r.

  -  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków europejskich.

26.04.2017r.

  -  

Podpisanie umowy z Lubelska Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w związku z przyznaniem dotacji projektu pt.: "Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych".

12.06.2017r.

  -  

Rozpoczęcie budowy hali produkcyjnych oraz infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.

10.09.2018r.

  -  

Uruchomienie linii myjącej oraz pierwsze próby produkcji płatka foliowego LDPE.

03.10.2018r.

  -  

Uruchomienie linii granulacyjnej kaskadowej oraz pierwsze próby produkcji regranulatu LDPE oraz PP.

Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych
Wartość Projektu: 4 101 738,89 PLN
Wartość dofinansowania: 1 990 740,23 PLN
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych.
Planowane efekty: Wzrost zatrudnienia oraz wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu oraz usługi.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.