Hiermee brengen wij u ter kennis dat de beginsels van dit privacybeleid van toepassing zijn wanneer u onze websites gebruikt en, in elk ander geval, wanneer u met ons bedrijf contact opneemt.

Wij verklaren ook dat zowel de websites als andere hulpmiddelen die door het bedrijf in zijn dagelijkse activiteiten worden gebruikt met de grootst mogelijke zorg zijn geselecteerd en aan de toepasselijke wetgeving voldoen, in het bijzonder aan de wetgeving ter bescherming van de privacy van personen, waaronder gebruikers van de websites.

 1. In dit privacybeleid worden de regels uiteengezet voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website: www.malplast.com zijn verkregen.
 2. De eigenaar van de website en beheerder van persoonsgegevens is MAL-PLAST Konrad Rymarczyk, NIP: 7151787875, Contactgegevens: Armii Krajowej 32, 23-200 Kraśnik E-mailadres van de beheerder: info@malplast.com.
 3. De service voert de functies uit voor het verkrijgen van informatie over de gebruiker door vrijwillig gegevens in een formulier in te voeren.

Verwerking van persoonlijke gegevens:

Op basis van het bepaalde van artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming), delen wij u hierbij mee dat:

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens is: MAL-PLAST KONRAD RYMARCZYK NIP: 7151787875.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt teneinde:
 3. de verwerking en behandeling van ingediende klachten (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid (1) (c) van de AVG),
 4. verhaal vorderingen (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid 1(f) van de AGV),
 5. een vrijwillig verzonden vraag voor te bereiden en te beantwoorden (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid 1(a) en (f) van de AVG),
 6. te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder met name fiscale en boekhoudkundige verplichtingen (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid (1) (c) van de AVG),
 7. statistieken en archivering (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid 1 (f) van de AVG)

Afhankelijk van de gegeven toestemming:

 • Direct marketing, in verband met de toestemming die is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid 1 (a) van de AGV). Persoonlijke gegevens worden verwerkt totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken;
 • Commerciële informatie te sturen, in verband met de toestemming die is gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (op basis van het bepaalde van artikel 6 lid 1 (a) van de AGV). Persoonlijke gegevens worden verwerkt totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken.
 • Uw gegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is om het aangegeven doel te bereiken of totdat u uw toestemming intrekt.
 • Uw gegevens kunnen worden ingezien door entiteiten aan wie wij de verwerking van uw gegevens hebben toevertrouwd, met name aanbieders van ICT-systeemonderhoudsdiensten en entiteiten die wettelijk gerechtigd zijn om gegevens te verkrijgen.
 • Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om het antwoord te geven. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken ervan kan het onmogelijk maken om op het verzonden bericht te reageren.
 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken.
 • U hebt het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • U hebt het recht om bij de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen.

Hosting

 1. De service wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de operator: www. https://panel.zenbox.pl

Informatie over cookies

 1. De website maakt gebruik van kleine bestanden, bekend als cookies. Deze cookies identificeren de internetgebruiker bij herhaalde bezoeken of binnen een enkel bezoek om bepaalde functies te verbeteren, waaronder die met betrekking tot het inloggen, of om gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Cookies bevatten meestal de naam van de oorspronkelijke website, de duur van de opslag op eindapparaten en een uniek nummer.
 2. De website gebruikt de volgende cookies:
  1. Sessiecookies – essentiële cookies waarmee u door de website of applicatie kunt navigeren en de basisfuncties ervan kunt gebruiken. Ze worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker totdat de gebruiker uitlogt, de website afsluit of de software uitschakelt.
  1. Permanente cookies – bieden specifieke functies, niet alleen binnen een enkele sessie, maar gedurende de hele tijd dat het bestand op de computer is opgeslagen. Ze verzamelen geen informatie die uw identiteit zou kunnen onthullen, ze worden verwerkt als anonieme gegevens en worden alleen gebruikt om de werking van de website of applicatie te verbeteren.
  1. Externe cookies – maken samenwerking met externe bedrijven of diensten mogelijk. Hiertoe behoren onderzoekscookies die analytische systemen voorzien van gegevens over de populariteit van de service. Externe cookies worden onder andere gebruikt om verbinding te maken met sociale mediasites (bijv. Facebook), die vervolgens informatie over de bezoeken van individuele gebruikers kunnen gebruiken om advertenties op andere websites te profileren.
 3. De cookies die op de website worden gebruikt, kunnen worden beheerd via de instellingen van uw browser. De aangebrachte wijzigingen hebben geen invloed op de cookies die al op uw computer zijn opgeslagen.
 4. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de instellingen van de browser veranderen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies die voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren essentieel zijn, het gebruik van de website kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk maken. Om cookies te beheren, selecteert u de juiste instellingen in de opties van de browser die u gebruikt.
 5. Het beperken van het gebruik van cookies kan op sommige functies die op de website beschikbaar zijn, van invloed zijn. Dit komt omdat het gebruik van cookies voor het leveren van de service in het gekozen bedrijfsmodel essentieel is.
 6. Cookies zijn veilig en hebben geen schadelijke effecten op het eindapparaat. Cookies bevatten alleen gegevens die een website of applicatie opslaat en waartoe deze toegang heeft.
 7. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:
 8. Edge
 9. Internet Explorer
 10. Chrome
 11. Safari
 12. Firefox
 13. Opera

Mobiele apparaten:

Informatie over formulieren

 1. De service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens indien deze worden verstrekt.
 2. De service kan informatie over de verbindingsparameters opslaan (tijdstempel, IP-adres).
 3. De gegevens op het formulier worden verwerkt voor het doel dat uit de functie van het specifieke formulier voortvloeit. Telkens wordt in de context en bij de beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waar het voor dient.

Essentiële marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van statistische analyses van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., gevestigd in de VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze service, alleen geanonimiseerde informatie. De service is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over gebruikersvoorkeuren die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de gebruiker de informatie die uit cookies voortkomt, bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. De exploitant gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen op het gedrag van de gebruiker op de website af te stemmen; de technologische voorwaarde voor de bovenstaande acties is echter dat cookies zijn ingeschakeld.
 3. De exploitant gebruikt de Facebook-pixel, Linkedin. Deze technologie houdt in dat de service (Facebook Inc., gevestigd in de VS) weet dat een persoon die bij de service is geregistreerd, de service gebruikt. In dit geval geeft de exploitant geen extra persoonlijke gegevens door aan Facebook. De service is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

Albacross

 1. De beheerder gebruikt de Albacross-tool.
 2. De Albacross-tool maakt het mogelijk om anonieme bezoeken aan de website te identificeren en te bepalen met welk bedrijf de gebruiker mogelijk verbonden is.
 3. Albacross biedt diensten voor identificatie en advertentietargeting. Het doel van de gegevensverwerking door Albacross is om de diensten van de beheerder te verbeteren door gegevens aan hun bedrijfsdatabase toe te voegen. De gegevens die Albacross verzamelt en gebruikt om dit doel te bereiken, zijn informatie over het IP-adres van waaruit de gebruiker de website heeft bezocht en technische informatie die Albacross in staat stelt onderscheid te maken tussen gebruikers met hetzelfde IP-adres.
 4. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de verwerking van zijn of haar gegevens op deze manier te staken.
 5. Gedetailleerde informatie over de werking van deze tool is te vinden op deze link htps://albacross.com/privacy-policy/ .