KWALITEIT IS EEN PRIORITEIT

Vanaf het begin van haar recyclingactiviteiten heeft MAL-PLAST veel belang aan de kwaliteit van haar producten gehecht. Elke partij materiaal die van de productielijn komt, wordt op fysieke eigenschappen en polypropyleengehalte getest. Om de kwaliteit van onze gemalen PP’s en regranulaten te kunnen controleren, hebben we in 2022 stappen ondernomen om ter plaatse een laboratorium te openen. Dankzij onze inspanningen en de steun van de EU werd de volgende stap naar kwaliteitsverbetering en continuïteit van onze ontwikkeling in juni 2023 een feit.

Op dit moment onderzoekt ons laboratorium de door ons gebruikte basisparameters om de volledige tevredenheid van onze klanten te garanderen. Deze omvatten de volgende tests:

  • Dichtheden
  • Vochtigheidsgraad
  • Percentueel aandeel van polypropyleen en andere kunststoffen in het product
  • MFI/MFR-indicator

Daarnaast worden zowel de grondstoffen die we gebruiken als al onze producten visueel op geschiktheid en kwaliteit beoordeeld. Dit type differentiatie is voornamelijk gebaseerd op een beoordeling van hun brandgedrag (evaluatie van de kleur van de vlam, de geur bij verbranding of de manier waarop het materiaal brandt).

In de nabije toekomst zijn we van plan om de reeks tests die in ons laboratorium worden uitgevoerd uit te breiden met impact-, treksterkte- en trekmodulusbepalingen. Voorlopig worden de waarden van deze parameters door externe bedrijven geleverd waarmee we al lange tijd samenwerken.

Korte beschrijving van de bepalingen
die in ons laboratorium worden uitgevoerd

Bepaling van de dichtheid van kunststof


De dichtheidstest wordt in overeenstemming met EN ISO 1183-1 uitgevoerd. Hierbij wordt het Archimedesprincipe (de onderdompelingsmethode) gebruikt, waarbij het gewicht van het monster twee keer wordt gemeten. De eerste keer in lucht, de tweede keer in een vloeistof, meestal water, zolang de dichtheid van het monster zodanig is dat het volledig is ondergedompeld (of er worden geschikte instrumenten gebruikt om de dichtheid van een monster met een dichtheid lager dan die van water te bepalen). Voor deze proef gebruiken we een kit bestaande uit een Adventurer AX224M analytische balans en een kit voor het bepalen van de dichtheid van vaste stoffen.

Vochtbepaling


De test is gebaseerd op de “standaardmethode voor het meten van het vochtgehalte in kunststoffen op basis van gewichtsverlies” volgens ASTM D6980. De bepaling wordt op een high-end weegdroger KERN DBS-60 uitgevoerd. De test bestaat uit het plaatsen van het materiaal in de weegdroger en het automatisch berekenen van het percentage vochtgehalte van het materiaal op basis van het gewichtsverlies van de lading tijdens het opwarmen na het selecteren van het juiste droogprogramma.

Bepaling van % samenstelling van het geproduceerde gemalen materiaal


Om het gehalte aan PP, PE en andere kunststoffen in onze producten te bepalen, gebruiken we het sIRoPAD-apparaat van het Duitse bedrijf GUT. Het procentuele gehalte aan afzonderlijke kunststoffen wordt met behulp van een NIR-analyse bepaald. De verkregen absorptiespectra worden vergeleken met een database die in het IT-systeem van het instrument is ingevoerd. Onze analyse biedt uitgebreide mogelijkheden om afzonderlijke vlokken van de geteste kunststof te identificeren en alle testresultaten grafisch en tekstueel vast te leggen.

Bepaling van MFI/MFR


Het doel van het bepalen van MFR en MVR is om inzicht te krijgen in de fundamentele verwerkingseigenschap van thermoplasten, d.w.z. het smeltdebiet. De bepaling wordt uitgevoerd op basis van de norm ISO 1133-1. De test wordt uitgevoerd met een Hydrapress REO-100 plastometer en bestaat uit het plastificeren van een kunststofmonster en extruderen door een spuitmond met een gespecificeerde geometrie bij een gespecificeerde temperatuur en belasting.