JAKOŚĆ PRIORYTETEM

Od samego początku swojej działalności recyklerskiej firma MAL-PLAST przywiązywała dużą wagę do jakości swoich produktów. Każda partia materiału schodząca z linii produkcyjnej badana jest pod kątem właściwości fizycznych oraz zawartości polipropylenu. Aby móc kontrolować jakość naszych przemiałów i regranulatów w 2022 roku podjęliśmy działania mające na celu otwarcie przyzakładowego Laboratorium. Dzięki naszym staraniom oraz wsparciu UE w czerwcu 2023 roku kolejny krok w kierunku poprawy jakości i ciągłości naszego rozwoju stał się faktem.

W chwili obecnej w naszym Laboratorium wykonujemy oznaczenia podstawowych parametrów, które są nam niezbędne w celu zapewnienia pełnego zadowolenia naszych klientów. Są to badania:

  • Gęstości
  • Wilgotności
  • % zawartości polipropylenu i innych tworzyw w produkcie
  • Wskaźnika MFI/MFR

Dodatkowo zarówno surowce przez nas wykorzystywane, jak i nasze wszystkie produkty, oceniane są wizualnie pod kątem ich przydatności i jakości. Tego typu różnicowanie polega przede wszystkim na ocenie sposobu ich zachowania się przy spalaniu (ocena barwy płomienia , zapachu przy spalaniu czy sposobu spalania się danego tworzywa).

W niedalekiej przyszłości planujemy powiększyć gamę badań wykonywanych w naszym Laboratorium o oznaczenia udarności, wytrzymałości na rozciąganie czy określenia modułu sprężystości przy rozciąganiu. Na chwilę obecną usługę tę świadczą nam firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu.

Krótka charakterystyka oznaczeń
wykonywanych w naszym Laboratorium

Wyznaczanie gęstości tworzywa


Badanie gęstości wykonywane jest zgodnie z normą EN ISO 1183-1. Wykorzystuje zasadę Archimedesa (metoda zanurzeniowa), wg której dokonuje się dwukrotnego pomiaru ciężaru próbki. Za pierwszym razem w powietrzu, za drugim w cieczy, którą najczęściej jest woda, o ile gęstość próbki zapewnia jej całkowite zanurzenie (lub używa się odpowiednich narzędzi pozwalających określić gęstość próbki o gęstości mniejszej niż gęstość wody). Do oznaczenia wykorzystujemy zestaw złożony z wagi analitycznej Adventurer AX224M oraz zestawu do wyznaczania gęstości ciał stałych.

Oznaczanie wilgotności


Badanie opiera się na „standardowej metodzie pomiaru zawartości wilgoci w tworzywach sztucznych na podstawie utraty masy” zgodnie z normą ASTM D6980. Oznaczenie wykonujemy na wysokiej klasy wagosuszarce KERN DBS-60. Badanie polega na umieszczeniu materiału w wago suszarce i automatycznym wyliczeniu % wilgotności materiału na podstawie spadku masy wsadu podczas jego ogrzewania po uprzednim wybraniu odpowiedniego programu suszenia.

Oznaczanie % składu wyprodukowanego przemiału


Do oznaczenia zawartości PP, PE i innych tworzyw sztucznych w naszych produktach wykorzystujemy urządzenie sIRoPAD wyprodukowane przez niemiecką firmę GUT. Procentowa zawartość poszczególnych tworzyw określana jest przy pomocy analizy NIR, a uzyskane widma absorpcyjne porównywane są z bazą danych wprowadzoną do systemu informatycznego urządzenia. Nasz analizator daje nam szerokie możliwości w identyfikacji pojedynczych płatków badanego tworzywa oraz zapisu wszystkich wyników badań w formie graficznej i tekstowej.

Wyznaczenie wskaźnika MFI/MFR


Celem oznaczania wskaźników MFR i MVR jest poznanie podstawowej własności przetwórczej tworzyw termoplastycznych jaką jest szybkość płynięcia. Oznaczenie wykonywane jest w oparciu o normę ISO 1133-1. Badanie wykonujemy na plastometrze REO-100 firmy Hydrapress, a polega ono na uplastycznieniu próbki tworzywa i jej wytłoczeniu w ustalonej temperaturze i przy zadanym obciążeniu przez dyszę o określonej geometrii.