Projekty

Zrealizowane projekty

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych
Wartość Projektu: 4 101 738,89 PLN
Wartość dofinansowania: 1 990 740,23 PLN
Cel Projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnej w skali kraju linii technologicznej do regranulacji tworzyw polimerowych.
Planowane efekty: Wzrost zatrudnienia oraz wzrost przychodów ze sprzedaży nowego produktu oraz usługi.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.